Kruh souhlasu

Kruh souhlasu je naprosto revoluční koncept o dynamice doteku a vůbec dynamice v životě.
Jeho autorkou je Dr. Betty Martin a je vytvořen pro zkvalitnění doteku a vytvoření bezpečného prostoru i pro intimní dotek.
Nicméně pokud praktikujeme Kruh v běžném životě tak nám postupně jeho moudrost začne otevírat hlubší a hlubší roviny.

O čem to je?

Kruh tvoří 4 kvadranty. Dávání a přijímaní a také braní a svolení k braní ( allowing )
Kruh znamená souhlas a tvoří hranici mezi danými kvalitami a jejich stíny. Jakmile totiž nemáme souhlas k dané akci tak se nacházíme ve stínu kruhu a nejsme v integritě, dochází k úniku energie mezi zúčastněnými, nebo dokonce ke zranění.

Integrita zde znamená integritu doteku, čili soulad mezi myšlenkou, slovem a činem. Pokud chci dát někomu objetí tak to také slovně správně komunikuji a následná akce je v souladu s tím co říkám.
Často je tomu naopak. Potřebujeme objetí, verbálně jej nabídneme, slovy “ můžu Te obejmout? „..ale následná akce je pro nás, bereme si. určitě to známe všichni. Pocity z toho jsou často smíšené. Teď si představte že takto probíhá třeba tantrická masáž..
( více o integritě doteku: https://mahalo-centrum.cz/integrita-doteku/ )

Podívejme se blíže na 4 kvadranty a jejich stíny.

Dávání ( služba)
Dávání je kvadrantem který většina z nás zná nejlépe. Jsme vedeni k tomu abychom dávali, sloužili, byli zde pro druhé.
Věc má ale malý háček, málo kdo umí skutečně dávat.
Betty říká že pouze ten kdo umí brát může skutečně dávat.
A je to velká pravda.
Abychom mohli dávat musíme mít v první řadě naše emocionální, sexuální či jiné potřeby naplněny. Dávání by mělo vycházet z plnosti a bez postranních úmyslů.
Pokud cokoliv dávám ale očekávám něco zpět, ať již podobnou službu, nebo uznání, vděčnost, přijetí, nebo dávám proto abych si udržel partnera, dávám ze strachu že mě opustí pokud nebudu dostatečně sloužit, tak to není dávání ale skrývá se pod tím osobní zájem a jedná se o braní a nacházím se mimo kruh, v jeho stínu.
Někdy také děláme něco pro druhé abychom měli pocit že nám dluží a bylo pro nás snadnější jej požádat o službu, protože to nedokážeme pokud nemáme pocit že ten člověk je nám nějak zavázán. Ani zde se nejedná o dávání.

Pokud nejsem v integritě doteku, dělám masáž která je o dávání ale můj dotek si bere pro sebe tak klientům beru energii. Ta akce neni pro klienta ale pro mě.
Pokud často dávám a nestavím své potřeby na první místo tak se také často stává že vytvoříme určité negativní charakterové vlastnosti. Často máme pocit že se musíme obětovat a stávají se z nás “ mučedníci“ kteří se svým trpitelským postojem snaží dojít uznání a respektu. Často také zachraňujeme lidi, zvlášťě lidi u kterých máme pocit že jsou na tom hůř než my. Typickým modelem zde je “ spoluzávislost“. Jedná se o člověka který k sobě nemá dostatek sebe lásky a sebe úcty a je ve vztahu s někým kdo je závislý na drogách či alkoholu nebo má jiný problém. Potom je mu vnucována služba a “ záchrana“ o kterou ale dotyčný nestojí. Člověk si tak snaží získat lásku a úctu ale jedná se v podstatě o velmi destruktivní model vztahu.

Přijímání (akceptování)

Přijímání je o tom že nám někdo nabídne službu či nějakou věc a my ji přijmeme.
Zde nastává problém pokud jsme někdo kdo je nastaven hlavně na dávání tak najednou máme přijímat. A to neni snadné.
Mnoho lidí nedokáže přijmout od druhého aniž by měli potřebu něco dát zpět.
Přijímání vyžaduje určitý stupěň zranitelnosti. Nechceme dlužit, být zavázáni. Často naše vnitřní programy “ to si nezasloužím“ a jim podobné nám brání v přijetí.

Pokud často dáváme tak nám to může vytvořit určitou pýchu. Stávají se z nás Matky Terezy kteří potlačí své potřeby a potom nedokáží přijímat. Myslíme si že jsme v pořádku, že nic nepotřebujeme, jsme tady abychom sloužili a ne abychom něco přijímali. Tato pýcha nás potom drží v izolaci a takoví lidé nejsou schopni naplnit své emocionální potřeby.

Pokud často přijímáme a nedáváme tak zde mohou vzniknout pocity určité privilegovanosti, nadřazenosti, pocit že nám mnoho věcí náleží. Stáváme se línými a ztrácíme vděčnost.
Bereme službu jako samozřejmost. Napřiklad otec od rodiny kde se manželka stará o rodinu, děti, dělá první a poslední a on není ani schopný poděkovat za jídlo.
Takové situaci vedou k velké frustraci a opět ztrátě energie.

Braní

Braní je velice zajímavý kvadrant.
Vědomé braní neni příliš rozšířené. Ten zvyk brát si skrze nabídku služby je velmi silný.
Pokud si chci brát skrze dotek tak je velmi důležité získat verbální svolení a být konkrétní jak si chci brát.
Pokud je to ve vztahu tak můžeme samozřejmě získat dlouhodobý souhlas, pokud si nechceme brát způsobem který by byl vhodný opět komunikovat ( pokud napřiklad shlédneme 50 ostínů šedé a chceme svého miláčka překvapit tím že jsme si ve sklepě udělali “ play room“🙂

Pokud se jedná například o profesní tantrickou masáž tak zde není vhodné aplikovat braní, pokud ano tak ne na prvním sezení, ( zvláš’t je-li dávající muž a přijímající žena) a mělo by být vše dobře komunikováno. Napřiklad klient může mít možnost si na 15 min vyzkoušet jinou dynamiku doteku a předem ví a souhlasí s tim jakým způsobem si dávající bude brát.
Důležité je, že i zde se jedná o službu, ačkoliv si bereme dotek pro sebe.

Braní v nás dokáže dokáže probudit mnoho našich stínů. Máme pocit že to je špatné, že tím ubližujeme, cítíme strach, stud a pocity viny.
Souhlas a samozřejmě fakt že partner si braní užívá je velice léčivý aspekt a s časem přichází hlubší otevření této kvality.
Braní v nás může otevírat silnější pocity vnitřní síly, sebevědomí, dominance, učí nás spontálně projevovat své potřeby beze strachu ze soudu partnera či odmítnutí.
Pokud praktikujeme s někým koho příliš neznáme tak je to samozřejmě větší výzva.

Pokud dokážeme otevřít schopnost si brát a dokážeme komunikovat své potřeby pak i naše dávání se zkvalitní a fungujeme jako mnohem celistvější bytost.

Stínem se dávání stává pokud si bereme bez souhlasu, kam patří samozřejmě znasilnění, války, krádež ale i jemnější formy zneužíváni ať již ve vztahu nebo na masážním lehátku.

Svolení k braní ( allowing)

V tomto kvadrantu si užíváme to že se nás někdo dotýká s úmyslem si brát. Důležitou roli zde hrají hranice. Je to jedinečná příležitost praktikovat zde své hranice takže bychom v rámci praxe neměli souhlasit se vším co je nám nabídnuto. Je dobré tam vždy dát nějaké omezeni.
Na svých kurzech se snažím vždy v tomto kvadrantu podpořit tyi kteří si berou ať jsou autentičtí a snaží i trošku přehánět ve vyjádření toho jak si chtějí brát a překonat tak případný stud. Na druhou stranu je dobré se učit říkat ne a nastavit si určité hranice.
Samotná interakce ačkoliv je pro toho kdo si bere by se měla líbit i tomu kdo k tomu svolí a zatím jsem nezažil že by tomu tak nebylo. Svolení je skutečně velmi silný aspekt.

Pokud se svolení k braní děje v běžném životě bez souhlasu tak může vést k pocitům oběti, máme pocit že na nás může každý štípat dříví nebo se cítíme jako rohožka u dveří.
Jsme zneužíváni a ztrácíme své hranice a schopnost říci ne.

Kruh souhlasu je zde velice léčivým aspektem.

Samozřejme je důležité abychom si všechny kvadranty užívali, všechny by měly být o potěšení. K tomu slouží něco čemu říkáme “ Přímá cesta potěšení“.
Učíme se zde otevírat nové neurologické propojení mezi našemi dlaněmi a mozkem díky čemuž si můžeme dotek mnohem vice užívat než když to probíhá skrze běžnou “ nepřímou cestu potěšení“ která je o tom že necházíme potěšení spíše skrze naše smysly, potřebujeme vidět někoho atraktivního a slyšet jak si užívá náš dotek.
Otevření přímé cesty potěšeni dá našemu tělu schopnost cítít mnohem více příjemných pocitů a náš dotek je potom léčivější a plnější.

Kruh souhlasu je koncept který nás učí tyto dynamiky skrze práci s tělem ale při jeho integraci začneme vidět jeho kvadranty ve všech lidských činostech a začneme být mnohem více vědomějsí k našim akcím a naše hranice začnou být solidnější.

Později objevíme tyto dynamiky i na jemnějších, energetických rovinách a zde potom začíná velmi transformační cesta.

O tom více příště..

Zdroj obrázku: The Wheel of Consent by Matthias Schwenteck